זמני תפילות יום הכיפורים – תשע"ז

יום הכיפורים
שלישי ט' בתשרי התשע"ז11/10/2016 תפילת מנחה 13:30
זמן הדלקת נרות 17:35
כל נדרי ותפילת ערבית 17:50
לימוד משניות– מאיר בן שחר
רביעי י' בתשרי התשע"ז12/10/2016 תפילת שחרית 08:00
אזכרת נשמות ותפילת מוסף
סיום משוער של תפילת מוסף 14:00
"בין מוסף למנחה – שיעורים בחצר" – אליעזר שוורצר ורננה רביצקי-פילזרהתבוננות והכנה – בהנחיית אלי שרון
תפילת מנחה 15:50
תפילת נעילה 17:20
תקיעת שופר וסיום הצום 18:46
ערבית + קידוש לבנה