ליל יום העצמאות בשירה חדשה תשע”ו

ליל יום העצמאות 
בתאריך 11.5.16 יתקיים טקס מעבר בין זיכרון לעצמאות בשירה חדשה.
מנחה: 19:00
טקס מעבר בין זיכרון לעצמאות: 19:15
ערבית 19:52