פסיקת הלכה לפי שיטת מרן עובדיה יוסף זצ"ל

הרב עובדיה יוסף הוא אחד מפוסקי ההלכה המרכזיים של הדור האחרון. הרב עסק בשאלות הכבדות ביותר שעמדו על הפרק בתקופה הזו, ופסיקותיו מהוות ציון דרך משמעותי בתולדות פסיקת ההלכה בעת החדשה. אנחנו במשיב כהלכה כאן כדי לתת לכם סקירה מפורטת על שיטת פסיקת ההלכה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף הוא אחד מפוסקי ההלכה הבולטים שקמו לעם ישראל בעת החדשה. הרב התמודד עם שאלות רבות הקשורות לעולם המודרני ולחיים במדינת ישראל, והכרעותיו הרבות מאפשרות לנו כיום לענות על שאלות רבות. הרב כיהן כדיין שנים רבות ואף כרב הראשי למדינת ישראל. בתקופה הזו הוא פסק באומץ רב בנוגע לשאלות ציבוריות שונות, פסיקות הבאות לידי ביטוי עד היום. את פסקיו ההלכתיים המרכזיים של הרב ניתן לראות בספריו הרבים, כאשר החשובים בהם הם ספרי השאלות ותשובות 'יביע אומר' ו'יחווה דעת'. בספרים אלו הרב ענה לשאלות הרבות שהופנו אליו מהארץ והעולם, ודרך ספרים אלו ניתן להבין את שיטת פסיקתו. משיב כהלכה מציגים בפניכם מספר עקרונות שעולים מפסיקותיו של הרב.

קבלת הוראות מרן

ר' יוסף קארו חי בארץ ישראל במאה ה-16, בעיר צפת. פעילותו החשובה ביותר של ר' יוסף קארו הייתה חיבור ספר הלכה מקיף לכל עם ישראל. ר' יוסף קארו אסף את ההלכה שנכתבה עד זמנו והכריע בין השיטות השונות כדי ליצור לעם ישראל ספר הלכה אחד שעל פיו כולם ינהגו. כך לא יהיה בעם ישראל מצב של שתי תורות. שמו של הספר היה 'שולחן ערוך'.

במהלך השנים מנהגים שונים התפשטו בעם ישראל על אף שאינם לפי השולחן ערוך. אחד העקרונות המרכזיים של הרב עובדיה זה שהפסיקה צריכה להיות לפי הוראותיו של השו"ע. הרב עובדיה בפסיקותיו נצמד לעיקרון הזה מתוך הבנה של החשיבות ליצור לעם ישראל מדיניות הלכתית אחידה.

כוח דהיתרא עדיף

המונח כוח דהיתרא עדיף נועד לבטא את העובדה שבפסיקת הלכה, על מנת להחמיר או לאסור אין צורך בידע, שכן כל מי שמסופק בדבר או לא יודע מה לעשות יעדיף להחמיר כדי לא לטעות. על מנת להקל יש צורך בידיעה והבנה של המקרה, ומתוך כך ניתן להקל על פי ההלכה. הרב עובדיה יוסף ראה ערך עליון בכך שההלכה תהיה מקלה על מנת לאפשר לאנשים לשמור עליה כמה שיותר.

בקיאותו העצומה של הרב וידיעותיו הרבות אפשרו לו להקל במקרים רבים, על אף שפוסקים אחרים החמירו במקרים הללו. הרב תמיד אמר שכוח דהיתרא עדיף, ומי שיכול לפסוק להקל עדיף מזה שמושך ידיו מהפסיקה ומעדיף להחמיר מהספק. כמובן שישנם מקרים שבהם לא ניתן להקל, אולם הקו המרכזי של הרב היה להקל בכל מקום שבו הדבר אפשרי.

פסיקת הלכה לפי שיטת מרן עובדיה יוסף זצ"ל

התחשבות במספר רחב של פוסקים

פוסקים רבים דנים בשאלה בצורה שבה הם מחפשים דרך לפתור אותה לפי הבנה מסוימת או פסק שנמצא בספר מסוים. בקיאותו העצומה של הרב עובדיה אפשרה לו לעבור על מספר רב מאוד של ספרי הלכה כאשר הוא דן בכל שאלה.

בשאלות הרבות שמופיעות בספריו מוזכרים אלפי ספרים. כאשר הרב ניסה למצוא עבור כל הכרעה הלכתית כמה שיותר פוסקים קודמים על מנת לתקף את ההכרעה ההלכתית. כך פסקיו של הרב הם למעשה פסקים שמבוססים על מסורת הפסיקה מזה שנים רבות.

לסיכום

פסיקתו של הרב עובדיה יוסף מאופיינת בשלושה קווים מרכזיים, פסיקה ע"פ דברי השולחן ערוך, הכרעה להקל במקום שניתן והסתמכות על פוסקים רבים.