עושים סדר: מה זה עוסק מורשה?

ההחלטה להקים עסק עצמאי בישראל כרוכה בלא מעט הכנות, כאשר אחד הנושאים העיקריים אליהם תצטרכו להקדיש את תשומת הלב הראויה, הוא כל נושא ההתנהלות מול רשות המיסים, התנהלות המתאפשרת לאחר רישום מסודר של העסק והחלטה על סוג ההתאגדות. ובמאמר זה, נעסוק בכל הקשור להתאגדות מסוג עוסק מורשה.

מה המשמעות של התנהלות עסק עצמאי מול רשות המיסים?

המטרה של כל עסק עצמאי, קטן, בינוני או גדול, היא ליצור רווחים ולנסות להתפתח ולשגשג ולפי ההכנסות אפשר לדעת איזה עסק נשאר עסק פטור ומי נעשה עוסק מורשה. ההתנהלות הפיננסית היא חלק מהותי ובלתי נפרד מניהולו של כל עסק, כאשר חלק ניכר מהתנהלות זו מבוצעת מול הרשויות הממשלתיות השונות – המוסד לביטוח לאומי ורשויות המס (מס הכנסה ומס ערך מוסף). המשמעות של התנהלות פיננסית מול רשויות המס מתבטאת בעיקר בטפסים ודו"חות שעליכם למלא וכמובן בתשלום המיסים השונים, כאשר התנהלות חובבנית ולא מדויקת עלולה לעלות לכם בכספים רבים ואף בקנסות, כתוצאה מאי הגשת הטפסים במועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה, כספים אותם ניתן היה לנצל למשאבים אחרים ולטובת שיפור ופיתוח העסק.

סוגי התאגדויות של עסקים עצמאיים

כדי שנוכל להתנהל פיננסית מול רשויות המס, על כל עסק לפעול לרישום נכון מול רשות המיסים, רישום המבוצע באמצעות בחירת סוג התאגדות מתאים לעסק העצמאי, כאשר למעשה קיימים שלושה סוגי התאגדויות – עוסק פטור או מורשה וחברה בע"מ.

לכל סוג התאגדות יש את היתרונות והחסרונות שלו, כאשר בחירת סוג ההתאגדות תבוצע לרוב על פי קריטריונים של מחזור עסקאות וסוג מקצוע. היות וההתנהלות מול רשות המיסים תלווה אתכם לאורך כל חיי הפעילות העסקית, מומלץ לבצע את בחירת סוג ההתאגדות עם רואה חשבון מקצועי ומנוסה.

 

 

מי נעשה עוסק מורשה ומה זה אומר בכלל?

כאמור, אחת מאפשרויות ההתאגדות העומדת בפני עסק עצמאי היא מסוג עוסק מורשה, עיסוק המתאים לעסק עצמאי שמחזור הכנסותיו השנתי עולה על 102,292 ₪, או שעיסוקו נמנה על אחד מהמקצועות המונעים ממנו להיות עוסק פטור, כאשר רשויות המס רואות בעסק ובבעל העסק ישות משפטית זהה.

בין המקצועות המחויבים על פי תקנות מס ערך מוסף להירשם כעוסקים מורשים (על אף שמחזור העסקים השנתי שלהם נמוך מסך 102,292 ₪) נכללים המקצועות: אדריכל, אגרונום, חוקר פרטי, טכנאי, סוכן ביטוח, עורך דין, שמאי, רופא, רואה חשבון ומקצועות רבים נוספים, אותם תוכלו לראות בפירוט באתר רשות המיסים.

רישום כעוסק מורשה מחייב את העסק לגבות מע"מ בכל עסקה, להנפיק חשבוניות מס ולדווח באופן חודשי למס הכנסה על מחזור העסקאות, המע"מ שנגבה והמע"מ שקוזז בגין הוצאות שוטפות. לאחר קיזוז המע"מ, ההפרש שנוצר הוא הסכום לחיוב או הסכום הנדרש להחזר.

עוסק מורשה – זה כל הסיפור

בסופו של דבר, עוסק מורשה הוא סוג התאגדות של עסק עצמאי, המאפשר להתנהל מול רשות המיסים, כאשר הקריטריונים הקובעים מי נעשה עוסק מורשה, נקבעים לרוב על פי מחזור הכנסה וסוג מקצוע. כמו כן, עוסק מורשה חייב לגבות מע"מ בעסקאותיו (אותו הוא יכול לקזז בגין רכישות והוצאות) ולדווח באופן חודשי לרשויות השונות.