מזונות לאישה: מתי משלמים, כמה וכיצד תובעים?

זכותה של אישה לקבל מזונות מבעלה בזמן הגירושין ולאחריהם הינה נושא רגיש ולא פעם סוער. המזונות נועדו לאפשר לאישה להמשיך ולקיים רמת חיים סבירה לאחר פירוק הזוגיות, מתוך הכרה בפערים הקיימים בין המגדרים בשוק התעסוקה. עם זאת, קיימים גורמים רבים אשר משפיעים על שיקול הדעת של בתי המשפט בקביעת גובה המזונות, ובעיקר הכנסותיהם של בני הזוג ויכולת ההשתכרות שלהם. מאמר זה יסקור את הנושא המורכב של מזונות לאישה, יבהיר מתי הם ישולמו, באילו מקרים ניתן לתבוע אותם ומהן השלכות התביעה.

מהם מזונות ומתי אישה זכאית להם?

מזונות הם סכום כספי שבעל מחויב לשלם לאשתו מדי חודש על מנת לספק את הצרכים הבסיסיים שלה, ללא קשר לילדים משותפים. החובה לתשלום מזונות מעוגנת בדין היהדות ובחוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972. הבעל מחויב במזונות לאשתו כל עוד הם נשואים זה לזו וגרים תחת קורת גג אחת או עד להשלמת הליכי הגירושין ביניהם.

על מנת שמישהי תהיה זכאית למזונות עליה לעמוד במספר תנאים: עליה להיות נשואה כדת וכדין לבעלה, לגור יחד איתו (או בנפרד בהסכמה), לא למרוד בו או לסרב לחיי אישות. כמו כן, עליה לא להיות מסוגלת לכלכל את עצמה ולספק את הצרכים הבסיסיים שלה. אם היא עומדת בתנאים אלו, היא זכאית לתשלום מזונות מבעלה.

סוגי המזונות

קיימים שני סוגים עיקריים של מזונות לאישה – זמניים וקבועים. מזונות זמניים הם תשלום שניתן לאישה במהלך הליכי הגירושין ועד לסיומם, על מנת לאפשר לה לספק את הצרכים השוטפים שלה. לעומת זאת, מזונות קבועים הם תשלום המוענק לה לאחר סיום הליכי הגירושין, והם נקבעים בפסק דין או בהסכם גירושין, בהתאם ליכולותיו הכלכליות של הבעל ולצרכים של האישה.

 

מזונות אישה

 

גובה מזונות האישה – איך נקבע ועל פי אילו שיקולים?

הכנסות וכושר השתכרות של האישה

אחד השיקולים המרכזיים בקביעת גובה מזונות האישה הוא יכולת ההשתכרות שלה. אם היא עובדת ומשתכרת, הדבר יובא בחשבון בעת קביעת סכום המזונות שלה. ככל שהיא משתכרת יותר, כך גובה המזונות שייפסקו לה עשוי להיות נמוך יותר, שכן היא מסוגלת לספק חלק מהצרכים שלה בעצמה.

רכוש ונכסים של האישה

במקרים שבהם האישה מחזיקה ברכוש ובנכסים בעלי ערך כלכלי גבוה, הדבר עשוי להשפיע על גובה המזונות שייפסקו לה. ככל שלאישה יש יותר נכסים משלה אשר יכולים לשמש אותה לפרנסתה, כך הצורך שלה במזונות מהבעל יהיה נמוך יותר. הרכוש והנכסים של האישה יובאו בחשבון בעת קביעת סכום המזונות.

רמת החיים והצרכים של האישה

שיקול נוסף בקביעת גובה המזונות הוא רמת החיים שלה הייתה האישה רגילה במהלך חיי הנישואין. ככל שרמת החיים של המשפחה הייתה גבוהה יותר והאישה התרגלה לאורח חיים מסוים, כך גובה המזונות שייפסקו לה צפוי לשקף זאת ולאפשר לה לשמור על רמת חיים דומה. כמו כן, צרכים ייחודיים של האישה, כגון מצב בריאותי והוצאות רפואיות, עשויות להשפיע ולהעלות את גובה המזונות.

מקרים שבהם הבעל פטור מתשלום מזונות

סירוב האישה לקבל גט

כאשר זוג נמצא בהליכי גירושין וניתן פסק דין המחייב את הבעל לתת גט לאשתו, והיא מסרבת לקבל את הגט מסיבות שונות, הבעל עשוי להיות פטור מתשלום מזונות. במצב זה האישה היא זו שמעכבת את סיום הנישואין למרות רצון הבעל לתת לה גט. לאחר פרק זמן מסוים של סירוב לקבל את הגט, הבעל יכול לפנות לבית הדין ולבקש לפטור אותו מתשלום מזונות.

האישה מורדת ועוזבת את בית הבעל

במקרים בהם האישה מורדת בבעלה, מסרבת לחיות עמו ולקיים עמו יחסי אישות ועוזבת את בית המגורים המשותף ללא הסכמתו, הבעל עשוי להיות פטור ממזונות אישה. מרידה ועזיבה את הבית נחשבים הפרה של הסכם הנישואין, ולכן הבעל אינו מחויב עוד בחובותיו כלפיה, ובכלל זה תשלום המזונות. עם זאת, על הבעל להוכיח בפני בית הדין כי אכן מדובר במרידה של האישה, וכי היא עזבה מרצונה החופשי וללא סיבה מוצדקת.

אי קיום מצוות הדת והסכם הנישואין

על פי ההלכה היהודית, בני הזוג מתחייבים בעת הנישואין לקיים את מצוות הדת ולנהל אורח חיים תואם להן. אם האישה מפרה את ההסכם ואינה מקיימת את המצוות, בעיקר בכל הנוגע לענייני טהרה וצניעות, הבעל עשוי לטעון שהיא הפרה את הסכם הנישואין. במצב זה, הוא יכול לפנות לבית הדין בבקשה לפטור אותו ממזונות האישה בטענה שהיא אינה עומדת עוד בתנאי ההסכם ובהתחייבויותיה.

הגשת תביעת מזונות – ביה"ד הרבני או ביהמ"ש לענייני משפחה

אישה המעוניינת לתבוע מבעלה מזונות יכולה להגיש את התביעה בשני מסלולים מקבילים – בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. לבתי הדין הרבניים סמכות ייחודית בעניין המזונות מכוח הדין הדתי, אולם בתי המשפט לענייני משפחה מוסמכים לדון בכך מכוח חוק המזונות. האישה תבחר את המסלול המתאים לה בהתאם לשיקוליה, ובכפוף לייעוץ משפטי שתקבל מבעל מקצוע מומחה כמו עורך דין גירושין בקריות שייצג אותה.

ייצוג האישה על ידי עו"ד לדיני משפחה

הליכי תביעת מזונות מורכבים ודורשים ידע משפטי נרחב בתחום דיני המשפחה והגירושין. על מנת למצות את מלוא זכויותיה ולקבל את המגיע לה, חשוב מאוד שהאישה תיוצג על ידי עורך דין מנוסה ומקצועי. עורך הדין ילווה את האישה לאורך ההליך, יכין עבורה את כתב התביעה, יציג את טענותיה וראיותיה וינהל משא ומתן מול הצד השני על מנת להגיע לפשרה מיטבית.

לסיכום

גובה מזונות האישה נקבע על ידי שילוב של מספר פרמטרים עיקריים – הכנסותיה והשתכרותה של האישה, נכסיה ורכושה העצמאי, רמת החיים שאליה הורגלה במהלך הנישואין וכן צרכים ספציפיים שיש לה. פרמטרים אלו נבחנים על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, ולאחר מחשבה נקבע סכום המזונות שעל הבעל לתת לגרושתו.